Одитен орган

Съгласно Решение на Министерски съвет №792/17.12.2013 г. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС) изпълнява функциите на Одитен орган на оперативните програми за периода 2014-2020 г.