Период 2014-2020

С Решение № C(2023) 8151 final от 23.11.2023 г. Европейската комисия одобри версия 10.2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което се осигурява финансов ресурс в размер на близо 89 млн.

Решение № C(2023) 1607 final от 03.03.2023 г. Европейската комисия одобри версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).