Период 2014-2020

Решение № C(2023) 1607 final от 03.03.2023 г. Европейската комисия одобри версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).