Актуално

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), стартира  информационна кампания на която ще представи възможностите за изпълнение на проекти чрез финансови инструменти в ключови направления чрез ОП „Региони в растеж“.