Обществени обсъждания

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч. включително

      Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч.