#ОИЦ-СтараЗагора

На 16 декември, от 11 часа, на път SZR 1083 – /SZR 1082, Тулово – Юлиево/ – Дъбово – /I-6/, бе направена първата копка, с която бе дадено началото на реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 17-ти ноември 2022 г., Областният информационен център – Стара Загора  организира информационно събитие, което се проведе в залата на НЧ „Свети Климент Охридски 1858 г.“ в областния град. Пред присъстващите бяха представени приоритетите за реализиране на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г., както и конкретните възможности за финансиране на проектни идеи. Споделени бяха добри практики и бе направена съпоставка с предходния програмен период и спецификите заложени за новия програмен период.