ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА се включи в Обща инициатива, посветена на представяне на новите програми на България, съфинансирани от Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

На 17-ти ноември 2022 г., Областният информационен център – Стара Загора  организира информационно събитие, което се проведе в залата на НЧ „Свети Климент Охридски 1858 г.“ в областния град. Пред присъстващите бяха представени приоритетите за реализиране на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г., както и конкретните възможности за финансиране на проектни идеи. Споделени бяха добри практики и бе направена съпоставка с предходния програмен период и спецификите заложени за новия програмен период.

Специално внимание експертите обърнаха на възможностите за създаване на партньорства при разработването на концепции в рамките на подхода за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/, който ще бъде акцент при реализирането на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. След основната презентация, участващите в срещата представители на местните власти, неправителствения сектор, читалищата и други заинтересовани страни обсъдиха с експертите на ОИЦ – Стара Загора въпроси свързани с конкретни казуси по настоящи и бъдещи процедури финансирани със средства от Европейските фондове.

Събитието е част от Общата кампания за 2022 г. на мрежата от Областни информационни центрове в страната, посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. Целите на кампанията са да се представят програмите за настоящия програмен период. Националната кампания продължава до 16-ти декември 2022 г.