Актуално

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Секретариата на Европейската програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро – МЕД), организира Информационен ден за обявената втора покана за тематични проектни предложения.

Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. на 27 юли 2022 г. в дистанционен формат.