Покана за празник на МИГ Завет – Кубрат

Местната инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат кани жители и гости на общините, земеделски производители и представители на бизнеса, партньори от местната власт, образованието, културата и нестопанския сектор на територията на МИГ-а, на Празник „Територията на МИГ Завет-Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности”.

Събитието ще се проведе на 31 октомври и 1 ноември 2022 г. в  гр. Кубрат.

В рамките на празника, на 31 октомври от 10 часа, в ритуалната зала на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1891” ще се състои Тематичен форум, а на 1 ноември от 10 часа, на площад „Възраждане” ще се проведе Общностен празник. Ще има творчески изяви на музикални и танцови формации, както и забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките.

За пръв път сдружението ще организира представяне и дегустация на продукти от местни производители.

Целта на празника е по иновативен начин представителите на местните общности от територията да научат за възможностите, които предоставя местната инициативна група за европейско финансиране и подпомагане на инициативи на местните власти, земеделци, фирми и неправителствени организации.

Събитието е финансирано от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.