ПРИКЛЮЧИХА ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ НА ОИЦ - ПЛЕВЕН В ОБЛАСТТА

Приключи втората за годината кампания приемни на открито, организирана от Областния информационен център в Плевен. От 12 септември до 18 октомври експертите посетиха всички общински центрове в областта, за да подпомогнат заинтересуваните на място с навременна информация за възможностите за подпомагане от европейските фондове. 

Темата на есенната обиколка бе определена от последните дни за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции от Програмата за развитие на регионите и от актуалните процедури по Програмата за развитие на човешките ресурси и Програма "Образование". Интерес у представителите на работодателите предизвиква подкрепата за адаптиране на работната среда спрямо новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Неувереност и необходимост от допълнителни разяснения съществуват по отношение на дефиницията на "зелените" работни места и "зелените" модели на организация на труда. 

Училища и неправителствени организации разработват проектните си идеи за утвърждаване на интеркуртурното образование в очакване на съответната процедура, която към момента бе в процес на обществено обсъждане. Културни, обучителни и спортни събития трябва да допринесат за позитивното отношение към разнообразието във всички области на живота.

През 2023 г. екипът на Областния информационен център осъществи общо 22 срещи в населените места в област Плевен, като посетителите получиха и подготвени от експертите информационни дипляни и промоционални материали.