С европроект земеделец от Разград повишава конкурентоспособността си

Земеделският производител от град Разград започва дейностите по проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ „Игнат Георгиев” чрез закупуване на модерна земеделска техника”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 258 573 лева, от които 129 286 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие.

Инвестицията включва закупуване на модерна земеделска техника за прецизна обработка на почвата, за пръскане и сеитба за стопанството на бенефициента в село Раковски, община Разград.

Предвидено е също така и дооборудване на съществуващия трактор с електроника, което ще осигури поддържане на ISOBUS технология и по-гъвкаво адаптиране на машините и операциите към текущите условия.

Очаква се проектът да приключи до средата на 2025-та година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.