Козметично студио в Исперих изпълнява европроект

През месец декември миналата година бенефициентът „Ани микроблейдинг” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на диоден лазер за трайна епилация”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Дружеството е основано през 2017 година и е с предмет на дейност „Козметични услуги, перманентен грим и микроблейдинг”.

Общата стойност на проекта е 57 750 лева, от които 43 312.50 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 14 437.50 лева – собствено участие на фирмата.

Дейностите включват закупуване на диоден лазер за трайна епилация за предоставяне на съответните услуги.

Времето за изпълнение на проекта е до средата на 2025-та година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.