Ветеринарна клиника в Разград изпълнява европейски проект

През ноември миналата година „Ветконсулт” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”. Той е с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дейностите включват изграждане на системи от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствени нужди, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия на трите сгради, с които разполага дружеството за извършване на дейностите си: ветеринарномедицински услуги и хотелиерски услуги за домашни любимци и търговия на ветеринарномедицински продукти и храни за животни.

Трите отделни системи от ВЕИ ще бъдат с общо 70.4 kWp инсталирана мощност, батерии с капацитет от общо 75 kWh и инвертнорна мощност от общо 80 kW.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 189 534.40 лева, от които половината - 94 767.20 лева са безвъзмездна финансова помощ.

Очаква се проектът да приключи през месец май 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.