Презентация във връзка с проведен информационен ден на Министерство на енергетиката и МРРБ за възможностите за подкрепа по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и Фонда за справедлив преход