За втора поредна година проект по ОПРР е сред финалистите в конкурса „RegioStars 2023” на Европейската комисия

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и култура в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е сред 30-те финалиста в конкурса „Regiostars 2023”, организиран от Европейската комисия. Проектът е на община Бургас, която за втора поредна година е финалист в конкурса. Българското предложение е избрано сред 228 проекта, подадени от държавите-членки на Европейския Съюз. 

Проектът на ОПРР е една от петте номинации на журито в конкурсната категория "Европа по-близо до гражданите". Останалите пет категории в конкурса са "Конкурентоспособна и интелигентна Европа", "Зелена Европа", "Свързана Европа", "Социална и приобщаваща Европа" и специалната за 2023 г. - "Европейска година на уменията". Най-добрите финалисти във всяка от шестте категории ще бъдат определени чрез гласуване на сайта на конкурса - https://regiostarsawards.eu/ . Онлайн гласуването ще продължи до 14 ноември 2023 г. и ще определи предпочитанията и фаворита на публиката сред 30-те финалиста. Вотът ще стане ясен в деня на официалната церемония, която ще се проведе на 16 ноември 2023 г. в Острава, Чехия. На 11 октомври в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете, финалистите ще представят публично кандидатурите си.

С реализацията на проекта по ОПРР в град Бургас се осигурява пълноценно съхранение и използване на библиотечния фонд на Регионална Библиотека „П. К. Яворов“, която в момента е разположена в 4 отделни сгради. Създадени са възможности за въвеждане на електронна система за управление на библиотечния фонд, за ефективното му използване от читателите от всички възрастови групи, като предпоставка за въвеждане на дигитализация на изданията и възможност постепенно да бъдат въвеждани иновативни и модерни методи за използването на цялостна база данни. В обновения Център за съвременно изкуство и култура - децата, младежите, студентите и гостите на община Бургас имат възможност за допълнително творческо развитие и образование в областта на изкуствата в съвременни и модерни зали. Те са оборудвани съгласно всички съвременни изисквания за провеждане на образователни и творчески курсове (писане на книги, създаване на комикси), мастър арт класове, кръжоци по приложни изкуства, хакатони, курсове за ръчно изработване на книги, ателиета за книговезане; възможности за запознаване с иновации в изкуството. В Центъра за съвременно изкуство и култура в Бургас посетителите имат достъп до най-съвременни високотехнологични форми на изкуството в залата за добавена реалност в 3D пясъчна кутия и интерактивният музей. 

В допълнение, обновените зали на Центъра дават възможност на бизнеса в община Бургас и региона да организират работни срещи, форуми, тиймбилдинги и др. събития в артистична среда, където се съчетава изкуството, културата и иновацията. По проекта са създадени и съвременни условия за достъп на хора в неравностойно положение и в риск от социално изключване.до всички звена и обекти в сградата, до елементите на дворното пространство, обвързано с прилежащата улична мрежа.

Общият бюджет на проекта е 9,94 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е 3,64 млн. лв. Останалите средства са осигурени от Фонда за градско развитие Юг (ФГР), финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г..
Гласувайте за българския проект на сайта на конкурса - https://regiostarsawards.eu/ до 14.11.2023 г.

Видео към проекта може да откриете тук.