Проект по ОПРР със специалната Награда на публиката в конкурса RegioStars 2023 на Европейската комисия

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и Библиотека в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. спечели специалната награда на публиката в конкурса „Regiostars 2023”, организиран от Европейската комисия. Проектът е на община Бургас, която за втора поредна година е финалист в конкурса. Българското предложение беше избрано за финалист сред 228 проекта, подадени от държавите-членки на Европейския Съюз.

Проектът на ОПРР беше една от петте номинации на журито в конкурсната категория "Европа по-близо до гражданите". Наградите бяха обявени по време на официална церемония, проведена на 16 ноември 2023 г. в гр. Острава, Чехия.

С реализацията на проекта по ОПРР в град Бургас се осигурява пълноценно съхранение и използване на библиотечния фонд на Регионална Библиотека „П. К. Яворов“, която в момента е разположена в 4 отделни сгради. Създадени са възможности за въвеждане на електронна система за управление на библиотечния фонд, за ефективното му използване от читателите от всички възрастови групи, като предпоставка за въвеждане на дигитализация на изданията и възможност постепенно да бъдат въвеждани иновативни и модерни методи за използването на цялостна база данни. В обновения Център за съвременно изкуство и култура - децата, младежите, студентите и гостите на община Бургас имат възможност за допълнително творческо развитие и образование в областта на изкуствата в съвременни и модерни зали. Те са оборудвани съгласно всички съвременни изисквания за провеждане на образователни и творчески курсове (писане на книги, създаване на комикси), мастър арт класове, кръжоци по приложни изкуства, хакатони, курсове за ръчно изработване на книги, ателиета за книговезане; възможности за запознаване с иновации в изкуството. В Центъра за съвременно изкуство и култура в Бургас посетителите имат достъп до най-съвременни високотехнологични форми на изкуството в залата за добавена реалност в 3D пясъчна кутия и интерактивният музей.
В допълнение, обновените зали на Центъра дават възможност на бизнеса в община Бургас и региона да организират работни срещи, форуми, тиймбилдинги и др. събития в артистична среда, където се съчетава изкуството, културата и иновацията. По проекта са създадени и съвременни условия за достъп на хора в неравностойно положение и в риск от социално изключване.до всички звена и обекти в сградата, до елементите на дворното пространство, обвързано с прилежащата улична мрежа.

Общият бюджет на проекта е 9,94 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е 3,64 млн. лв. Останалите средства са осигурени от Фонда за градско развитие Юг (ФГР), финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Благодарим на всички гласували за българския проект и подкрепата на добрите практики за развитие на регионите в страната!

 

Таг