ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА „СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН“

На 21 май 2024 г. се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на „Североизточен регион“. На заседанието бяха избрани председател и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на СИР. Членовете и наблюдателите на РСР на СИР приеха Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към Интегрираната териториална стратегия на „Североизточен регион“ и списъци с одобрените за финансиране концепции за интегрирани териториални инвестиции в СИР.

Файлови документи