Постановление № 202

С Постановление № 202 от 15 август 2019 г. е изменена Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
ПМС 202 403.52 KB

Таг