Решение № РД-02-36-1303 /20.11.2019 г.

Решение № РД-02-36-1303 /20.11.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0008 „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ с бенефициент община Бургас.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Reshenie_004-0008_Burgas.rar 161.02 KB