ОБЩИНА ВАРНА ЩЕ КАНДИДАСТВА ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 г.

Община Варна да кандидатства с проектно предложение по процедурата „Грижа в дома“, решиха съветниците от постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика“. Тя се финансира от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Варна е близо 4,8 млн. лева. Услугите, които ще се предоставят в рамките на 12 месеца, включват доставки по домовете на хранителни продукти и такива от първа необходимост, предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда и психологическа подкрепа за възрастни хора, които не могат сами да се обслужват или имат увреждания. По мярката ще бъде осигурен и транспорт на персонала от и до домовете на хората в нужда, както и обучения на служителите. Във Варна общо 915 души с увреждания и възрастни хора, нуждаещи се от специални грижи, могат да бъдат обслужвани по домовете си чрез новата услуга. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 31 януари 2023 г.

Местната администрация ще кандидатства и по процедурата „Укрепване на общинския капацитет“, която също се финансира от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основната цел е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да се улесни преходът при прехвърляне на ангажименти от национално на местно ниво. С приемане на Националната карта на социалните услуги през 2024 г. на общините ще бъдат вменени допълнителни задължения, част от които към момента приоритетно се извършват от Дирекция „Социално подпомагане“. Максималният размер на финансовата помощ, определена за Община Варна, е в размер до 1,1 млн. лева. Дейностите по проекта ще са с продължителност до 24 месеца и трябва да приключат до края на 2025 г. Крайният срокът за кандидатстване по процедурата е 16 януари 2023 г. 


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна