НАД 5,5 МЛН. ЛВ. СА ДОГОВОРЕНИ С ПЪРВИТЕ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ 2021 – 2027 Г. В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

   Подписани са първите договори за проекти в област Плевен, финансирани от новите европейски програми за България за периода 2021 – 2027 г., на обща стойност 5 645 620 лв. безвъзмездна финансова помощ.

   По първата одобрена от Еропейската комисия през август 2022 г. и с двойно по-голям бюджет от предходния период „Развитие на човешките ресурси” към средата на януари 2023 г. е договорено общо 2 174 183.30 лв. безвъзмездно финансиране. Средствата са по проекти на Общините Гулянци, Левски и Червен бряг и ще се използват, за да се предложи грижа в дома на нуждаещите се и да се разшири обхватът на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда. Целта е да бъдат обхванати общо 404-ма потребители – 98 в община Гулянци, 133 в община Левски и 173 в община Червен бряг.

   „Храни и основно материално подпомагане” 2021 – 2027 г. е другата програма, която обяви първите си процедури в края на 2022 г. В област Плевен вече са сключени и се изпълняват 8 проекта с договорена безвъзмездна помощ в размер на почти 3,5 милиона лв. Дейностите предвиждат приготвянето и предоставянето на топъл обяд през следващите 36 месеца за крайно нуждаещи се хора, затруднени да осигурят изхранването си. Община Белене планира да обхване 80 потребители, 200 жители е заложила Община Гулянци, в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене ще подкрепят 180, в община Искър – 80, в Кнежа – 300, Никопол – 180, в Пордим, Вълчитрън, Згалево, Каменец и Тотлебен - 200, в Червен бряг – 300 нуждаещи се.

   Кандидатстването по двете процедури продължава.