ИНТЕГРИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ СА ВОДЕЩА ТЕМА В СРЕЩИТЕ ПО МЕСТА

Подготовката на концепции за интегрирани териториални инвестиции са водеща тема при септемврийските срещи по места на експертите от Областния информационен център в Плевен. В Гулянци, Искър, Кнежа и Пордим в средата на месеца се проведоха поредица от индивидуални и групови разговори с представители на местната власт и на бизнеса, за да се установи нивото на запознатост със същността на новия за България подход и нагласите за активно участие. От общинските администрации споделиха, че вече са подписали партньорски споразумения за включване в мащабна и комплексна концепция, която има амбицията да обхване множество населени места не само в област Плевен.

Информация за по-широк кръг заинтересовани, живеещи и работещи на територията на тези градове бе предоставена в рамките на мобилния офис на открито на ОИЦ - Плевен. Въпросите тук са свързани с подпомагането на дребните земеделски стопани, на неземеделските дейности в селските райони, както и с възможностите за безреботни и заети по Програмата за развитие на човешките ресурси.

Есенната кампания в областта продължава на 28 и 29 септември в Плевен и Никопол.