ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БТА „ЕВРОПА НА БАЛКАНИТЕ: ОБЩО БЪДЕЩЕ“

Областният информационен център-Варна се включи в регионална конференция на Българската телеграфна агенция, която се проведе в морската столица по проекта “Европа на Балканите: Общо бъдеще”. Той се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, а основната му цел е да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване на Европейския съюз, както и да популяризира резултатите на местно ниво и изпълнението на политическите приоритети на ЕС. Във форума взеха участие представители на Управляващите органи, на национални и общински администрации, университети, медии и др.

По време на срещата бяха дискутирани новостите в политиката на сближаване в Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г., както и постигнатите резултати през периода 2014 – 2020 г.

3900 проекта на обща стойност 900 088 750, 34 лв. са реализирани на територията на Област Варна от началото на изминалия програмен период 2014-2020 г. към 31 декември миналата година, съобщи управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова.

Най-много са тези по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 2648 на стойност 149 314 007, 53 лв., а най-малко по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ -  5 на стойност 33 172 449, 07 лв. Най-много средства за периода са инвестирани по ОП „Околна среда“ – 271 322 580, 37 лв. за реализирането на 9 проекта. Най-малко инвестиции в областта са направени с подкрепата на ОП „Добро управление“ – 1 842 774, 57 лв.

Най-голям е броят на проектите на Община Варна - 3017 на стойност 479 970 126, 05 лв. Със 162 на второ място се нарежда Община Аксаково, а третата позиция е за Долни чифлик, която има 91 проекта. Четвъртото място по брой реализирани проекти в областта заема Община Провадия, която има 87. Общините Аврен и Белослав делят петата позиция, като всяка от тях има по 77 проекта. На шесто и седмо място се подреждат Девня и Вълчи дол съответно с 69 и 67 проекта. Осма е Бяла с 62 проекта, следвана от Суворово с 46 и Дългопол с 45 проекта. Най-малък е броят на реализираните проекти за периода в Община Ветрино – 40.

За разглеждания период най-много европейски средства от всички общини в селски райони в областта са инвестирани в Аксаково - 47 659 143, 74 лв., а най-малко във Ветрино - 13 581 142, 46 лв., обобщи д-р Николова. Тя коментира и значението на местните инициативни групи в достъпа до европейско финансиране и развитието на малките населени места.

„ОИЦ-Варна бе първият център от мрежата в цялата страна, който създаде партньорски отношения с Българската телеграфна агенция“, подчерта д-р Николова.

„Идеята на конференциите, които правим във всички пресклубове в България, които вече са 30, както и в пресклубовете на съседните на България държави, е да допринесем за по-доброто разбиране на ролята на политиката на сближаване и повече осведоменост за проекти, които са финансирани от Европейския съюз, конкретно чрез Кохезионната политика, както и да представим резултатите от такива проекти на местно ниво“, заяви по време на форума генералният директор на БТА Кирил Вълчев.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна