ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ПОПУЛЯРИЗИРАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Областният информационен център-Варна се включи в заключителна пресконференция по проекта „Създаване на Център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик“. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Общата стойност на проекта е 152 973, 72 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

По проекта са направени реконструкция, ремонт и смяна на предназначението на съществуваща сграда на улица „Искър“ в града, за да се превърне в Център за занаяти и изкуства. Основната цел е там да се популяризира местното културно-историческо наследство и всеки жител и гост на Долни чифлик да може да се докосне до него, да се запознае и участва в занимания по изкуства и занаяти.

Проектът е стартирал на 29.10.2021 г. и ще продължи до 30.06.2024 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна