ПО ПРОЕКТ РАЗВИВАТ МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна пресконференция по проекта „Развитие на териториалната и местна идентичност на община Долни чифлик“. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”. Общата стойност на инвестицията е 79 235 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

По проекта е заснет филм, който представя по атрактивен начин богатото културно историческо наследство, природните дадености и перспектива пред общината, изготвени са и информационни материали. Създадена е интернет базирана платформа за фолклора на голишко-еркечката етнографска група, както и дигитален архив на ваяшките празници. Сред дейностите, изпълнени по проекта, са още организиране на изложба на голишки носии по стари фотографии, изработване на макети в естествен ръст, издаване на книжка с ваяшки рецепти, демонстрация на приготвяне на традиционната обредна храна пареник на Петльовден. Закупено е обзавеждане за залата в Голица - селото с най-многобройни участници и гости във ваяшките празници, осигурено е и мултимедийно оборудване в най-големите ваяшки села Венелин, Солник и Голица.

Проектът е стартирал на 1.12.2021 г. и ще продължи до 29.11.2024 г.

Филма, заснет по проекта, можете да видите тук:

Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна