ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

ОИЦ-Варна взе участие в информационен ден по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г., домакин на който бе морската столица. По време на срещата, в която се включиха представители на бизнеса, научни организации и други заинтересовани, бяха представени условията и начинът за кандидатстване, необходимите документи и етапите на оценка на проектните предложения. Присъстващите имаха възможността да отправят въпроси и да получат разяснения от Управляващия орган на програмата.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 127 000 000 лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансиране е между 25 и 60.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП. Подкрепа могат да получат фирми от различни икономически сектори. Допустимо е да се кандидатства самостоятелно или в партньорство с друго предприятие, вкл. с юридическо лице с нестопанска цел, извършващо стопанска дейност.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 50 000 лв., а максималният е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат – за микро предприятия - 250 000 лева, за малки - 400 000 лева, а за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия - 500 000 лева.

Със средства по процедурата ще се финансират дейности по разработването на продуктови иновации  или иновации в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.05.2024 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна