ОИЦ-ВАРНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна пресконференция по проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 136 242, 22 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

По проекта е изградена многофункционална спортна площадка и са благоустроени прилежащите площи около нея в СУ „Васил Левски“ в гр. Долни чифлик. Обособени са писта за лека атлетика, комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, игрища за баскетбол и за футбол на малко поле. Към тях има три амфитеатрални стоманобетонови трибуни. С цел създаване на по-комфортна среда и частично засенчване на новите трибуни, районът е залесен с подходяща растителност. В североизточната част на имота има съществуващо игрище за футбол на малко поле и учебно-тренировъчно поле за хандбал, което е запазено. То е пребоядисано, монтирани са нови врати. Предвидена е нова подходяща растителност с цел създаване на по-комфортна среда и частично засенчване на новите трибуни. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Старо Оряхово са доставени и монтирани елементи на градското обзавеждане.

Проектът е стартирал на 12.03.2021 г. и ще приключи на 30.06.2024 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна