ОИЦ-ВАРНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна пресконференция по проекта „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ гр. Долни чифлик“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 274 119, 50 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

С европейските средства е извършено благоустрояване на централния площад в с. Старо Оряхово. Той е разширен, настилките са изцяло подменени с нови. Обособени са кътове за отдих, въведено е енергоспестяващо осветление. Проектът включва и изграждане и възстановяване на парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик. Изпълнени са дейности като обособяване на места за отдих, възстановяване на зелени площи, монтиране на соларно осветление, изграждане на пешеходни алеи и паркоместа, питейна фонтанка, монтиране на видео наблюдение, на спортни атракциони и съоръжения за деца.

Проектът е стартирал на 23.07.2020 г. и ще продължи до 30.06.2024 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна