ОИЦ-ВАРНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ФМ НА ЕИП

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна информационна среща по проекта „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. Той се изпълнява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Общата стойност на инвестицията е 810 965, 15 лв. Бенефициент е РИМ-Варна, а партньори по проекта са Икономически университет – Варна и Музей Нордланд (Норвегия).

Общата цел на проекта е Регионалният исторически музей да се превърне в двигател на социалното и културно развитие на Варна и региона чрез модернизиране и разширяване на експозиционните пространства. Основен акцент е поставен върху развиването  на музея като място за общуване, превръщането му в атрактивен културно-исторически център и привличане на нови публики чрез внедряване на иновации.

В изпълнение на проекта са ревитализирани музейни пространства чрез извършване на ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане. Зала „Одесос“ е изцяло обновена. Обособени са експозиции с историята на монетопроизводството. Изградени са фондохранилище за каменни паметници и нови кътове за отдих. Подменени са климатичните системи, доставени са и шкафове за съхранение на багажа на посетителите. Със средства по проекта е създадена онлайн платформа за виртуални разходки. Гостите на музея ще имат възможност да използват и персонален пътеводител - специално мобилно приложение, достъпно на пет езика – български, английски, френски, немски и руски.

Сред изпълнените дейности са още  проучване на опита и добрите практики в областта на управлението на културно-историческото наследство в регионалните музеи в Норвегия, както и разработване на предприемачески план за развитието на РИМ-Варна.

Проектът е стартирал на 21.06.2022 г. и ще продължи до 30.04.2024 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна