ПО ПРОЕКТ ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ДОРДРЕХТ ПОСЕТИ ТУ-ВАРНА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

Делегация от студенти и преподаватели от Педагогическия университет в град Дордрехт, Нидерландия, посети Технически университет – Варна. Гостуването е проведено в рамките на проект по програма „Еразъм+“.

Домакините представиха структурата и организацията на образователния процес във висшето училище. Присъстващите научиха каква е подкрепата, която то осигурява за академичната мобилност на студентите по програма „Еразъм+“, обменните възможности и условията за кандидатстване. Презентирана бе дейността на Студентския съвет при ТУ – Варна, като беше подчертана ролята и значимостта му за представляване на студентските интереси и активно участие в управлението на университета. Гостите бяха запознати с богатия спектър от студентски клубове по интереси и с дейността на Департамента по езиково и продължаващо обучение и спорт. Беше разяснено как участниците във форума могат да участват в разнообразни образователни програми и инициативи за чуждестранни учители, които са насочени към подобряване на професионалното им развитие и подготовка.

Във визитата на делегацията бяха включени и посещения на обновените лекционни зали, съвременните лаборатории и най-модерния търговски корабен навигационен тренажорен комплекс, който съдържа добавена и виртуална реалност.

По време на дискусия бяха обсъдени добрите практики, общите предизвикателства и възможностите за бъдеща ползотворна работа в областта на обмена на студенти между двата университета, както и сътрудничеството по програма „Еразъм+“.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic_varna@abv.bg;  адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна