РГ за разработване на Споразумението за партньорство

Файлови документи
Прикачен файл Size
ПРОТОКОЛ от първото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство (27.03.2012 г., 15:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 165.84 KB
ПРОТОКОЛ от второто заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство (10.05.2012 г., 13:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 149.68 KB
Приложение към протокол от второто заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство 461.45 KB
ПРОТОКОЛ от третото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (25.09.2012 г., 15:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 167.99 KB
ПРОТОКОЛ от четвъртото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (07.11.2012 г., 15:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 151.06 KB
ПРОТОКОЛ от петото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (25.01.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) Проект 178.3 KB
ПРОТОКОЛ от шестото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство (18.03.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 159.45 KB
ПРОТОКОЛ от седмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (12.04.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 230.23 KB
ПРОТОКОЛ от осмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (11.06.2013 г., 14:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 266.14 KB
ПРОТОКОЛ от деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (09.08.2013 г., 10:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала) 308.75 KB
ПРОТОКОЛ Окончателен протокол от десетото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство, проведено на 08.01.2014 г. 205.16 KB