Новини

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури за „Зелени мерки в градска среда“.

Общата инвестиция е в размер на близо 45 млн. лв. и ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Регионално депо за неопасни отпадъци обхваща общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград

Стартираха дейностите по рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РЦУО) за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград. Проектът е на стойност над 1,5 млн. лв., като Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на над 1,18 млн. лв.

Секретариатът на програма Интеррег NEXT Черноморски басейн търси да назначи 3-ма души на длъжността „Ръководител проекти“ и 1 Комуникационен експерт. Позициите са на постоянен договор. Секретариатът се помещава в град Констанца, Румъния.

Подробна информация относно свободните позиции, критериите за подбор, както и процедурата за кандидатстване и набиране на персонал можете да изтеглите от тук:

Заместник-ръководителя на проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ инж. Емил Манчев даде старт на строителните дейности на два нови пътни надлеза в междугарието Маноле - Белозем по жп линията Пловдив - Бургас. Съоръженията са част от проекта за премахване на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива.

Управляващият орган по Програмата по Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.004 „Процедура №1, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи и дирекция „Комуникационни и информационни системи.“

Дейностите са по процедура "За по-чист въздух" на Програма "Околна среда"

Община Асеновград стартира изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Общата стойност на проекта е над 27,3 млн. лв., осигурени по Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

Oбщина Пазарджик започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Общата стойност на проекта възлиза на 48,7 млн. лв., осигурени от Програма "Околна среда" 2021-2027 г. 

Заложените мерки са отговор на необходимостта на община Пазарджик да постигне подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.