Новини

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува одобреното от Комитета за наблюдение второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма на ПРЧР 2021-2027 за 2024 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва обществени консултации за новата визия и съдържание на програмите за териториално сътрудничество в следващия програмен период 2028-2034 г. Първият етап от допитването е насочен към заинтересованите страни, които вече могат да попълват въпросниците на следните адреси:

Управляващият орган на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ 

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-4.002 Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. публикува трето изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г.(ИГРП), съгласувано от Комитета за наблюдение на Програмата на заседание, проведено на 14 май 2024 г.

Близо 3 млрд. лева са инвестирани в инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.  Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков на заключителното информационно събитие за постиженията по транспортната програма. Министърът подчерта, че благодарение на безвъзмездното европейско съфинансиране България вече 18 години реализира проекти, които поставят страната по нов начин на картата на Европа.

Кампания за повишаване на осведомеността и мотивацията сред младите хора за справяне с климатичните промени чрез поредица от научни работилници започва сред ученици и студенти в цялата страна. „Нашата планета, нашият климат” е кампания на Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. и инициативата Wind of Change, която ще се проведе в периода 15 май 2024 г.-30 април 2025 г.

Готови са критериите по процедурата за изграждането на зарядни станции за леки и товарни автомобили по ТЕН-Т мрежата. Това заяви в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков на заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“. Предстои в рамките на заседанието да бъдат одобрени методика и критерии по процедурата, която се планира да бъде обявена през ноември 2024 г.