Новини

Нестандартно, впечатляващо, с магията на визуалното изкуство нека отбележим старта на новия програмен период в област „Вътрешни работи“ 2021 – 2027. Управляващият орган дирекция „Международни проекти“ – МВР Ви кани заедно да споделим това незабравимо преживяване!

В рамките на три дни – от 30 май до 1 юни фасадата на централната сграда на МВР на ул. „Шести септември“ № 29 ще се превърне в сцена. Спектакълът започва в 21.00 ч. и ще продължи до 23.00 ч. Достъпът за всички е свободен и безплатен.

Приключи първият успешно реализиран проект на ДП "Пристанищна инфраструктура", по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) представи на живо от борда на катамарана „Бургус“ работата по удълбочаване на акваторията в района на пристанище Бургас на 29 май 2024 г. Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова, представители на Европейската комисия и Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., кметът на Община Бургас Димитър Николов, заинтересовани страни, експерти от морския бранш и др. имаха възможността да наблюдават драгажните дейности.

На 15.05.2024 г., в заседателната зала на Общински съвет – Бургас, сградата на Културен дом на Лукойл Нефтохим – Бургас, гр. Бургас, пл. „Тройката“ № 1, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион.

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува одобреното от Комитета за наблюдение второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма на ПРЧР 2021-2027 за 2024 г.