Новини

Фотоконкурсът ще продължи до 6 декември 2022 г., включително

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява фотоконкурс на тема „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“.

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Компостираща инсталация, изградена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, вече работи в Кричим и Перущица. Инсталацията се намира в местността „Сух дол“ в Кричим и обработва зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на териториите на двете общини. Капацитетът й е 2 300 тона на година. Получаваният краен продукт е компост, който е богат на хумус и може да се предлага за закупуване. Чрез изградената компостираща инсталация се намалява количеството на депонираните отпадъци.

Гласуването е онлайн до 15 ноември 2022 г. на официалната страница на Regiostars: www.regiostarsawards.eu.

Българският проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., е сред 15-те финалиста в конкурса „R

Финалната версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена на Европейската комисия за одобрение чрез Системата за управление на средства SFC 2021 днес.