Новини

22 000 е броят на постъпилите проектни предложения по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

20 775 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 170 943 707.53 лева по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

19 831 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 163 355 282.98 лева по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

 

19 324 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 159 419 334.98 лева по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

17 274 е броят на постъпилите проектни предложения на обща стойност 142 975 504.26 лв. по процедурата до 16:00 ч. днес. Това сочат данните от системата ИСУН 2020, която функционира в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

Диаграма