Новини

Министерството на вътрешните работи публикува за обществени консултации проекта на програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г.

Министерството на вътрешните работи публикува за обществени консултации проекта на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021-2027 г.

На 15 юли 2021 г. се състоя обществено обсъждане на Споразумението за партньорство (СП) между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г.

Проектът на стратегическия документ беше представен от Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства. Той открои качествено новите моменти в сравнение с предходните програмни периоди, които залягат като приоритети в Споразумението:

Общественото обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г., което ще се състои на 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., ще може да се проследи в реално време.

До август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХ) Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика и от Агенцията за социално подпомагане като Управляващ орган на ПХ 2021 – 2027.

До 12 август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка за последната версия на проекта за Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган на ПРЧР 2021-2027.

Поради възникнал технически проблем с комуникационна инфраструктура, поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“, днес 5 юли 2021 г. след 15:00 ч. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и предоставяните от нея услуги не са налични. Работи се по бързото отстраняване на проблема.

След възстановяване на системата, ще Ви уведомим своевременно.

Извиняваме се за причиненото неудобство и оставаме на разположение за оказване на съдействие на support2020@government.bg

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex.

Европейската комисия провежда публични консултации за т.нар. индивидуални сметки за обучения, в които ще се натрупват и изразходват услуги за включване в обучения. С тях ще се гарантира правото на обучение на всеки гражданин на Европейския съюз.