Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува първото изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г., одобрено от Комитета за наблюдение.

Документът включва и първите процедури, които ще бъдат отворени за кандидатстване през новия програмен период 2021-2027.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Министерството на иновациите и растежа организира обществено обсъждане на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ).

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел. ПРЧР (2021-2027) е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Секретариата на Европейската програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро – МЕД), организира Информационен ден за обявената втора покана за тематични проектни предложения.

Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. на 27 юли 2022 г. в дистанционен формат. 

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР), която се съфинансира от Европейския съюз и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, както и предоставянето на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната.

Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост са в центъра на информационна кампания, която започва от днес в България по инициатива на Европейската комисия.

Кампанията ще продължи един месец. Целта е да популяризира сред младите българи Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС - NextGenerationEU.

В Деня на Европа Агнес Монфре, ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, постави началото на инициативата "Европа в моя регион" от Русе. Информационната кампания е под мотото „Преоткрий Русе - градът на първите неща“ и бе обявена заедно с кмета на града Пенчо Милков.

С информационна кампания под мотото "Преоткрий Русе - градът на първите неща" и пресконференция на 9 май в град Русе /площад Батенберг/ в 10:00 ч. се поставя началото на инициативата на Европейската комисия "Европа в моя регион" в България. Регионални и европейски партньори ще представят постигнатото с европейско финансиране в града.