Новини

Ударно стартира кандидатстването през ИСУН 2020 по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. До момента са подадени над 11 000 проектни предложения за близо 95 млн. лева. Въпреки големия брой проекти и натиск върху системата, ИСУН 2020 функционира стабилно и всички подготвените формуляри се приемат успешно. В началните часове от кандидатстването са регистрирани моментни пикове.

Днес 14.05.2020 г., в 10.00 часа, стартира подаването на проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С активиране на процедурата в ИСУН 2020 беше отчетен огромен обществен интерес от страна на икономически засегнатите от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19 микро и малки предприятия.

На 13 май 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) и Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган) стартират Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

За улеснение на кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК е подготвен специален видео клип, който пряко показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения: https://youtu.be/wqXdlANA11g.

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,
 
Поради планирано надграждане на системата е възможно прекъсване на предлаганите от ИСУН 2020 услуги в периода от 16:00 ч. до 18:00 ч. на 06.05.2020 г. (сряда). 
Предвидените нови функционалности на ИСУН 2020 целят улесняване работата на потребители в системата, допълнителна електронизация на процесите и повишаване на качеството на предлаганите услуги. 
 
Извиняваме се предварително за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!
 

Като реакция на ситуацията с пандемичното разпространение на COVID-19, на 13 март 2020 г. Европейската комисия стартира Инициатива за инвестиции в отговор на коронавируса и предложи редица изменения в регламентите за Кохезионната политика на Европейския съюз. По този начин на държавите членки се даде възможност бързо да адаптират своите програми, така че да отговорят на кризата.

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България, както и другите извънредни мерки, въведени на териториите на съседните държави, МРРБ, като Управляващ орган на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 между Република България и Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония приканва партньорите по проекти да извършат анализ на планираните дейности.

Подробни указания за изпълнение на проектите във връзка с извънредното положение в страната може да намерите:

Като първа краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще подкрепи с 40 млн. лв. медиците и общините в борбата с COVID-19.

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ публикува „Анализ на установените от Одитния орган през 2018 г. нередности при извършените проверки на проекти“.

Към анализa е публикувано и „Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им“.

Двата документа можете да намерите тук.