Новини

Във връзка с доклад от осми системен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС) на декларираните и сертифицирани разходи през осма счетоводна година (1.07.2021 г. - 30.06.2022 г.), с писмо с изх. 04-15-3/7.02.2023 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да представи План за действие, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата и за девета счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури с общ бюджет близо 290 млн. лв.

Вторият комитет за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. одобри  методики и критерии за оценка по процедури, които ще бъдат обявени през 2023 г. в приоритети „Отпадъци“ , „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата”. Общият бюджет е почти 290 млн. лв., насочени към значими теми като управление на отпадъците, подобряване на природозащитни състояния на приоритетни местообитания, обезпечаването на капацитета за борба с горски пожари.

ОПОС 2014-2020 г. инвестира в екологичен градски транспорт в столицата и страната

На церемония днес бяха представени новите електрически трамваи за модернизиране на градския транспорт в София, закупени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

В трамвайната демонстрация се включиха Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства, Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Гост на събитието беше Агнес Монфре, Ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК.

ОПОС 2014-2020 г. финансира разширението на националната предупредителна система

Над 650 000 души в 96 общини в България ще бъдат с повишено ниво на защита поради навременно оповестяване и създаване на възможност за адекватна реакция при случаи на наводнения, свлачища, пожари и други бедствия. Това става възможно с разширението на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО), финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. За целта ще бъдат доизградени общински центрове на териториите на 14 области: Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Ст. Загора и Ямбол.

3 300 екв.ж. се присъединяват към мрежата на Столична община

С церемония „първа копка“ днес започнаха строителните дейности по полагане на нова канализация на кв. „Драгалевци“ в София. Ще се изградят близо 18 км улична канализация, като се осигурява възможност на гражданите – собственици или ползватели на урегулирани поземлени имоти, да се присъединят към новоизградената мрежа. По този начин канализационната система на София ще обхване още над 3 300 екв. ж. Ще бъдат изградени и 16 км дъждовна канализация.

41 общини обсъдиха обхвата на процедурата за рекултивация на депа за битови отпадъци

Управляващият орган (УО) на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. (ПОС) проведе консултация с представители на 41 потенциални кандидати по процедура „Рекултивация на депа/клетки на депа за битови отпадъци“. Подкрепата е насочена към развитие и подобряване на общинските системи за управление на отпадъци на регионално ниво, за да могат българските общини да постигнат целите, заложени в Директивата за отпадъци в определения за това срок – до 2030 г.

Предприехме действия и няма да бъдат загубени средства по Оперативна програма „Околна среда” заради проекта за оползотворяване на RDF на Столична община. Това обяви днес министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова на съвместен брифинг с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“.

Срещата ще се проведе на 15.02.2023 г. от 10:00 часа.

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) организира консултация с представители на 41 общини, идентифицирани като потенциални кандидати по процедура „Рекултивация на депа/клетки на депа за битови отпадъци“.

Срещата е част от мерките на ПОС 2021-2027 г. за оказване на ефективна подкрепа в подготовката на качествени проекти още в най-ранен етап. Тя ще се проведе онлайн на 15.02.2023 г. (сряда) от 10:00 часа и на нея ще бъде представена информация за обхвата, условията и изискванията към процедурата.