Документи

На 07 октомври 2022 г. Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 беше официално одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение на Комисията № С(2022)7279.

 

Планирани мерки за подкрепа:

  • Приоритет 2 "Отпадъци"

Специфична цел: "Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика"