Изпълнение

 

в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. публикува Списък на операциите в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Актуализираният списък може да видите тук.