Oтворени процедури

Актуални процедури по ОПОС 2014 - 2020 г.

Целта на процедурата е да бъде осигурен оперативен капитал за смекчаване на последиците върху българските малки и средни предприятия (МСП), особено засегнати от увеличението на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия срещу Украйна, като ще бъдат възстановявани средства, използвани от държавата през 2022 г. за осигуряване на компенсации на МСП, които са били особено засегнати от увеличения на цените на електрическа енергия и отговарят на условията по т. 2.4, пар.