Актуално

Във връзка с доклад от осми системен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС) на декларираните и сертифицирани разходи през осма счетоводна година (1.07.2021 г. - 30.06.2022 г.), с писмо с изх. 04-15-3/7.02.2023 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да представи План за действие, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата и за девета счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

ОПОС 2014-2020 г. финансира разширението на националната предупредителна система

Над 650 000 души в 96 общини в България ще бъдат с повишено ниво на защита поради навременно оповестяване и създаване на възможност за адекватна реакция при случаи на наводнения, свлачища, пожари и други бедствия. Това става възможно с разширението на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО), финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. За целта ще бъдат доизградени общински центрове на териториите на 14 области: Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Ст. Загора и Ямбол.

3 300 екв.ж. се присъединяват към мрежата на Столична община

С церемония „първа копка“ днес започнаха строителните дейности по полагане на нова канализация на кв. „Драгалевци“ в София. Ще се изградят близо 18 км улична канализация, като се осигурява възможност на гражданите – собственици или ползватели на урегулирани поземлени имоти, да се присъединят към новоизградената мрежа. По този начин канализационната система на София ще обхване още над 3 300 екв. ж. Ще бъдат изградени и 16 км дъждовна канализация.

През 2023 г. към услугата „пречистване на отпадъчните води“ ще се присъединят близо 18 000 души от агломерациите Перник и Радомир. По този начин 99,4 % от Перник и 99,6 % от Радомир ще бъдат свързани към пречиствателната станция в Батановци, обслужваща двата града. Подобрението на ВиК инфраструктурата става по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Чрез изпълнението му поетапно се реализират различни дейности, чрез които хората в Перник и Радомир ще имат по-качествена ВиК услуга, а показателите на околната среда ще се подобряват.

18 от общо 33 нови електрически автобуса бяха представени в Стара Загора на официална церемония. Останалите 15 ще пристигнат през следващите месеци. Закупуването на модерните превозни средства е финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.   

За обслужването им са изградени 18 двойни зарядни станции, както и нови трансформаторни съоръжения за доставка на необходимата електрическа енергия.

Победителите в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“ получиха грамоти и много награди

„Отдавна в Министерството на околната среда и водите не сме имали толкова слънчева, усмихната и позитивна церемония“. С тези думи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Галина Симеонова се обърна към децата, отличени в конкурса за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“. Церемонията по награждаването започна в 13,30 часа в зала „Европа“ на МОСВ.

На 23.01.2023 г., понеделник, от 13,30 часа в зала „Европа“ на Министерството на околната среда и водите на бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 22 ще се проведе церемония за награждаване на победителите в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“. Освен авторите на 16-те отличени рисунки, на церемонията са поканени и учениците, които получават поощрителни награди в размер на 100 лв. Всички наградени деца могат да бъдат придружавани от родители, учители или близки.

Обновен е подходът към Байкушевата мура - най-старото иглолистно дърво в България

Горски пътища, туристически маршрути и екопътеки в Национален парк „Пирин“ са подновени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Ремонтирани са 15 км от пътната мрежа, осигуряващи достъпа до местностите „Маклища“ и „Чучурето“ в парков участък „Вихрен” и местностите „Дългата поляна”, „Арнауд дере” и „Юручки гробе” в парков участък „Каменица”. Изградени са земни окопи и водостоци, които да отвеждат и събират повърхностните и подпочвените води. Пътното платно е подравнено и насипано с трошенокаменна фракция.

Журито определи и 15 допълнителни поощрителни награди

1 093 деца, ученици от 4 до 12 клас, взеха участие в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“, организиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  Съгласно регламента, само 16 от тях ще получат награди в размер на 500 лв., а рисунките им могат да бъдат копирани върху стени на някои от 16-те пречиствателни станции, изградени или рехабилитирани по ОПОС.   

Професионалното жури на конкурса, съставено от художниците проф. Петер Цанев и Борис Колев и изкуствоведа Ивайло Милев,  определи следните 16 победители:      

НАД 60 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ ДАВА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 г. НА ШЕСТТЕ ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Над 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.