99,6 % от отпадъчните води на Радомир ще бъдат пречиствани

През 2023 г. към услугата „пречистване на отпадъчните води“ ще се присъединят близо 18 000 души от агломерациите Перник и Радомир. По този начин 99,4 % от Перник и 99,6 % от Радомир ще бъдат свързани към пречиствателната станция в Батановци, обслужваща двата града. Подобрението на ВиК инфраструктурата става по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Чрез изпълнението му поетапно се реализират различни дейности, чрез които хората в Перник и Радомир ще имат по-качествена ВиК услуга, а показателите на околната среда ще се подобряват.

Етапът от проекта, по който сега започват строителни работи, е рехабилитацията и изграждането на близо 6 км канализационна мрежа в Радомир. Ще бъдат изградени 343 сградни канализационни отклонения, както и помпени станции и тласкатели.

В част „Водоснабдяване“ предстоят дейности по полагане на 5 км мрежа в радомирския квартал “Върба“.  

Безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда“ за проекта е 75,5 млн. лв.