Започна изграждането на канализация в софийския квартал “Драгалевци“

3 300 екв.ж. се присъединяват към мрежата на Столична община

С церемония „първа копка“ днес започнаха строителните дейности по полагане на нова канализация на кв. „Драгалевци“ в София. Ще се изградят близо 18 км улична канализация, като се осигурява възможност на гражданите – собственици или ползватели на урегулирани поземлени имоти, да се присъединят към новоизградената мрежа. По този начин канализационната система на София ще обхване още над 3 300 екв. ж. Ще бъдат изградени и 16 км дъждовна канализация.

Предстоят активни строително-монтажни работи: фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, изкопни работи, полагане на подложка, монтаж на канализационни тръби, възстановяване на настилките и въвеждане в експлоатация на мрежата. Част от работата е и изработването на главни канализационни колектори и канализационни клонове. Проектът за софийския квартал е съгласуван с всички необходими институции, като Пътна полиция – КАТ, Дирекция „Управление и анализ на трафика“, „Улично осветление“, Дирекция „Зелена система“ към Столична община и др.

Изграждането на канализационната мрежа в кв. „Драгалевци“ струва 41 млн. лв., като близо 30 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ, осигурена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.      

Реализирането на съвременната канализационна инфраструктура в  “Драгалевци“ е част от проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Общият размер на инвестицията е над 140 млн. лв. В рамките на проекта ще се изграждат ВиК мрежи и в други райони на София – Суходол, „Обеля“, „Лозенец“ и др.