Още 650 000 души ще бъдат обхванати от обновената система за ранно оповестяване при кризи

ОПОС 2014-2020 г. финансира разширението на националната предупредителна система

Над 650 000 души в 96 общини в България ще бъдат с повишено ниво на защита поради навременно оповестяване и създаване на възможност за адекватна реакция при случаи на наводнения, свлачища, пожари и други бедствия. Това става възможно с разширението на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО), финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. За целта ще бъдат доизградени общински центрове на териториите на 14 области: Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Ст. Загора и Ямбол.

Ще се извърши акустично планиране и определяне на локациите за монтаж, доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на сирените, които ще се интегрират към действащата национална система. Наличните съоръжения ще бъдат модернизирани, ще се подновят контролна апаратура и операционни системи за управление. Ще бъде инсталиран специализиран софтуер за интеграция на надградената мрежа на територията на 14 -те области. Сирените с ТЕТРА радиоприемни устройства в областните градове с вече изградена сиренна система ще се цифровизират. Предвижда се и увеличаване на капацитета и модернизация на системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, която е без гаранционна поддръжка от 2011 г. Чести са случаите на повреди в части от оборудването, които вече не се предлагат за ремонт.     

Разширението и модернизацията на системата за ранно оповестяване осигуряват широкомащабно предупреждаване едновременно на много хора за предстоящо или настъпило бедствие. Чрез акустични сигнали и гласова информация ще се получат указания за необходимите предпазни мерки и защитни действия.

Към момента националната система известява 39 % от населението на България. С разширението й оповестеното население общо за страната ще стане 51 %.      

„С тези действия ние правим не една, а няколко стъпки напред с оглед осигуряване на ключов превантивен инструмент за оповестяване на населението в случай на възникване на бедствия“, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова на брифинг в Министерския съвет по повод проекта. Тя обясни, че предстои системата да обхване 100% от населението. Със средствата по новата програма „Околна среда“  2021-2027 г. е предвидено да се изгради изцяло системата на областно ниво. 

Директен бенефициент по проекта, финансиран от ОПОС 2014-2020 г., е Министерството на вътрешните работи, чрез Дирекция "Комуникационни и информационни системи". Изпълнението на проекта започна през февруари 2023 г. и трябва да приключи до края на 2023 г.