BG16FFPR002-3.003 „Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната“

Целта на процедурата е изграждане на необходимата инфраструктура от мрежи с постоянни места за наблюдение (постоянни площадки) за прилагане на схемите за мониторинг на горските екосистеми на територията на страната, съгласно ICP Forests Manual с което ще се допринесе за постигане на целите, насочени към съхраняване и увеличаване функцията на горите за опазване на биологичното разнообразие и намаляване на тенденциите за изменение на климата чрез увеличаване на площта, качеството и устойчивостта им.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.