Министър Попов и комисар Синкявичюс посетиха обект, част от успешен проект финансиран със средства от ОПОС 2014-2020

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и Виргиниюс Синкявичюс, европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, посетиха Токоизправителна станция „Юнак“.  Тя е една от трите изцяло модернизирани станции по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на въздуха в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

Към момента по проекта са доставени 30 нископодови съчленени тролейбуса и 34 електробуса, които вече са част от модернизирания екологичен градски транспорт в София. Това е един от трите проекта по ОП „Околна среда“ за общо 145 електрически превозни средства за обществения транспорт в столицата. С подкрепата на ОПОС през последните години е извършена най-мащабната модернизация на градския транспорт в София.

Ръководителят на Управляващия орган Галина Симеонова коментира, че освен София, с нови екологични средства, закупени със средства по програмата, могат да се похвалят и общините Враца, Стара Загора, Бургас, Плевен, Варна, Хасково, Перник, Сливен и Русе. Благодарение на инвестициите по програмата над 3 млн. граждани вече се ползват от мерките за подобряване качеството на въздуха.

Г-жа Симеонова представи пред комисар Синкявичюс резултатите по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ към септември 2023 г. По програмата са сключени 375 договора за безвъзмездна финансова помощ, като общият размер на договорираните средства е 1,858 млрд. евро. По отношение на сектор „въздух“ , благодарение на инвестициите по ОПОС, над 16 500 домакинства подменят старите отоплителни печки на дърва и въглища с нови отоплителни уреди, щадящи околната среда – основно климатици с висок енергиен клас.

В края на посещението комисар Синкявичюс се качи в един от новите електрически трамваи с №18, финансирани със средства от ОПОС. Новозакупените 29 нископодови трамваи се експлоатират от „Столичен Електротранспорт“ ЕАД по съществуващи трамвайни линии № 4, 5 и 18 на Столичния градски транспорт. Размер на инвестицията от над 117 млн. лв. Над 97 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ, осигурена по ОП „Околна среда“.

Със закупуването и експлоатацията на електрическите превозни средства ОПОС цели прилагане на екологосъобразни решения за обществения транспорт, които да доведат до подобряване качеството на атмосферния въздух за гражданите, достъпността и комфорта на пътниците.