Представяне на актуализираната предварителна оценка на финансовите инструменти и инвестиционната стратегия за финансовите инструменти на ОПОС 2014-2020 г.