Започна проектът „За по-чист въздух“ на община Благоевград

Печките на твърдо гориво ще бъдат заменени с екологично отопление със средства по Програма „Околна среда“

Община Благоевград започва изпълнението на проект за подобряване качеството на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Стойността на инвестицията е над 21,7 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на въздуха на територията на община Благоевград чрез намаляване емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

За намаляване на вредните емисии се предвижда замяна на печки и котли на твърдо гориво с алтернативни екологични източници. Дейностите включват демонтаж на старите отоплителни устройства на твърдо гориво и предоставянето им за рециклиране, доставка и монтаж на новите екологични уреди и системи за отопление, както и доставка и монтаж на фотоволтаични системи за собствено потребление на домакинствата, които получават помощи за отопление.

Благоевград е една от 21 общини в страната с нарушено качество на атмосферния въздух. Близо 85 хиляди домакинства, които се отопляват на дърва и въглища ще имат възможност да получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни топлоуреди по процедурите „За по-чист въздух“.